Tạo Profile Card với HTML và CSS hiệu ứng đẹp

Tạo Profile Card cá nhân để chèn vào website. Điều này giúp bạn dễ dàng giới thiệu nhanh thông tin cá nhân đến độc giả của bạn. Trong bài viết này chúng ta sẽ sử dụng HTML và CSS để tạo ra một Profile Card có hiệu ứng bắt mắt.

Tạo Profile Card với HTML và CSS

Profile Card này được tạo ra bởi HTML và CSS, các hiệu ứng cũng sử dụng CSS để thực hiện. Bạn có thể dễ dàng sử dụng trong các dự án thiết kế website của mình. Nếu bạn sử dụng nền tảng WordPress, bạn có thể tạo Profile Card này và chèn vào khu vực Widget trong website của mình. Ngay bên dưới là demo cho sản phẩm này.

Chúng ta sẽ đến ngay với các dòng code bên dưới. Bạn chỉ cần sửa lại thông tin, link ảnh và các liên kết của bạn là được.

Tạo Profile Card với HTML

Đoạn HTML này sẽ hiển thị ra bên ngoài website. Chính vì vậy, bạn muốn Profile Card hiển thị chỗ nào thì hãy dán đoạn HTML này vào chỗ đó. Ví dụ: Nếu bạn sử dụng WordPress và muốn hiển thị ngoài Sidebar thì bạn vào Widget và cho vào Widget HTML.

<!-- Trong đoạn Code này, bạn có thể thay đổi các chi tiết (tên riêng của bạn, của riêng bạn avatar vv), nhưng không làm thay đổi cấu trúc cơ bản! -->

<aside class="profile-card">

<header>

<!-- Hình của bạn -->
<a href="https://laivanduc.vn">
<img src="http://farm5.staticflickr.com/4175/34651231232_b1a413839f_o.jpg">
</a>

<!-- Tên của bạn -->
<h1>Lại Văn Đức</h1>

<!-- Công việc hay nghề của bạn -->
<h2>- Web Developer -</h2>

</header>

<!-- Thêm thông tin của bạn -->
<div class="profile-bio">

<p>Chào mừng các bạn</p>
<p>Tôi là một nhà phát triển web. Tôi chủ yếu làm việc với PHP, HTML, CSS, JS và WordPress.
<br />Tôi cũng làm việc tốt với Photoshop, Corel Draw, After Effects và vài thứ khác.</p>

</div>

<!-- Liên kết mạng xã hội -->
<ul class="profile-social-links">

<!-- Thông tin tài khoản twitter -->
<li>
<a href="https://twitter.com/">
<img src="https://s3-us-west-2.amazonaws.com/s.cdpn.io/210284/social-twitter.svg">
</a>
</li>

<!-- Thông tin Facebook -->
<li>
<a href="https://facebook.com">
<img src="http://farm5.staticflickr.com/4221/34651248062_73641b1a80_o.png">
</a>
</li>

<!-- Tài khoản Google +-->
<li>
<a href="https://plus.google.com/u/0/118260931574775251745/posts">
<img src="http://farm5.staticflickr.com/4186/34004419773_ed97040ef5_o.png">
</a>
</li>

<!--Bạn có thể thêm hoặc xóa mạng xã hội tại đây-->

</ul>

</aside>
<!-- Chỉ có vậy thôi ! -->

Hình ảnh trong đoạn Code này được lưu trữ trên flickr. Bạn nên tải về và up lên Hosting của bạn. Như vậy sẽ đảm bảo hình ảnh không bị mất trong tương lai.

Làm đẹp bằng CSS

Ai cũng biết CSS là link hồn của tất cả Website và đoạn CSS bên dưới này cũng vậy. Nếu bạn sử dụng WordPress, bạn hãy dán đoạn CSS này vào file style.css của Theme. Hoặc đơn giản hơn, bạn hãy truy cập Appearance > Customize > và dán đoạn CCS này vào phần Additional CSS.

/* Bắt đầu viết code CSS nào ! */

@import url(http://fonts.googleapis.com/css?family=Roboto);
body {
padding: 20px;
box-sizing: border-box;
font-family: Roboto, Helvetica, Arial, serif;
background: url(http://farm5.staticflickr.com/4180/34813900975_be65f5a553_o.jpg);
background-size: cover;
}

header img {
border-radius: 50%;
margin: 20px auto;
display: block;
width: 200px;
border: 5px solid #fff;
}

aside {
border-top: 0px solid #26A69A;
border-bottom: 0px solid #00695C;
border-radius: 50%;
margin: 0 auto;
display: block;
height: 250px;
width: 250px;
background: url(http://farm5.staticflickr.com/4180/34813900975_be65f5a553_o.jpg);
background-size: cover;
overflow: hidden;
box-shadow: 0 0 100px 10px #fff;
transition: all ease 0.3s;
}

aside:hover {
border-top: 4px solid #26A69A;
border-bottom: 4px solid #00695C;
border-radius: 5px;
height: 480px;
width: 350px;
box-shadow: 0 0 70px 10px #fff;
}

aside:hover header img {
animation: profile_image 2000ms linear both;
animation-delay: 0.5s;
}

header {
text-align: center;
}

header h1 {
position: relative;
text-align: center;
color: #fff;
text-shadow: 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.5);
font-size: 25px;
line-height: 25px;
display: inline-block;
padding: 10px;
transition: all ease 0.250s;
border-top: 1px solid #fff;
border-bottom: 1px solid #fff;
}

aside:hover header h1 {
margin-top: 0px;
outline: 0 solid #fff;
border-top: 0px solid #fff;
border-bottom: 1px solid #fff;
}

header h2 {
text-align: center;
color: #fff;
text-shadow: 1px 1px rgba(0, 0, 0, 0.5);
font-size: 17px;
font-weight: normal;
line-height: 0px;
margin: 0;
}

.profile-bio {
margin-top: 20px;
padding: 1px 20px 10px 20px !important;
transition: all linear 1.5s;
color: #fff;
font-size: 14px;
opacity: 0;
background: linear-gradient(to bottom, rgba(0, 0, 0, 0) 0%, rgba(0, 0, 0, 0.42) 49%, rgba(0, 0, 0, 0.61) 100%);
}

aside:hover .profile-bio {
opacity: 1;
}

.profile-bio p:first-child {
text-align: center;
font-size: 16px;
}

.profile-social-links {
position: relative;
margin-top: -440px;
margin-left: -100px;
list-style-type: none;
opacity: 0;
transition: all ease 0.5s;
}

aside:hover .profile-social-links {
margin-left: -30px;
opacity: 1;
}

.profile-social-links li img {
width: 30px;
background: #fff;
border-radius: 50%;
padding: 5px;
}
/*PROFILE IMAGE ANIMATE */

@keyframes profile_image {
0% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
3.4% {
transform: matrix3d(1.032, 0, 0, 0, 0, 1.041, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
4.7% {
transform: matrix3d(1.045, 0, 0, 0, 0, 1.06, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
6.81% {
transform: matrix3d(1.066, 0, 0, 0, 0, 1.089, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
9.41% {
transform: matrix3d(1.088, 0, 0, 0, 0, 1.117, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
10.21% {
transform: matrix3d(1.094, 0, 0, 0, 0, 1.123, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
13.61% {
transform: matrix3d(1.112, 0, 0, 0, 0, 1.133, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
14.11% {
transform: matrix3d(1.114, 0, 0, 0, 0, 1.133, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
17.52% {
transform: matrix3d(1.121, 0, 0, 0, 0, 1.124, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
18.72% {
transform: matrix3d(1.121, 0, 0, 0, 0, 1.119, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
21.32% {
transform: matrix3d(1.12, 0, 0, 0, 0, 1.107, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
24.32% {
transform: matrix3d(1.115, 0, 0, 0, 0, 1.096, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
25.23% {
transform: matrix3d(1.113, 0, 0, 0, 0, 1.094, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
29.03% {
transform: matrix3d(1.106, 0, 0, 0, 0, 1.09, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
29.93% {
transform: matrix3d(1.105, 0, 0, 0, 0, 1.09, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
35.54% {
transform: matrix3d(1.098, 0, 0, 0, 0, 1.096, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
36.74% {
transform: matrix3d(1.097, 0, 0, 0, 0, 1.098, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
41.04% {
transform: matrix3d(1.096, 0, 0, 0, 0, 1.102, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
44.44% {
transform: matrix3d(1.097, 0, 0, 0, 0, 1.103, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
52.15% {
transform: matrix3d(1.099, 0, 0, 0, 0, 1.101, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
59.86% {
transform: matrix3d(1.101, 0, 0, 0, 0, 1.099, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
63.26% {
transform: matrix3d(1.101, 0, 0, 0, 0, 1.099, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
75.28% {
transform: matrix3d(1.1, 0, 0, 0, 0, 1.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
85.49% {
transform: matrix3d(1.1, 0, 0, 0, 0, 1.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
90.69% {
transform: matrix3d(1.1, 0, 0, 0, 0, 1.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
100% {
transform: matrix3d(1.1, 0, 0, 0, 0, 1.1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
}
/*NAME ANIMATE */

aside:hover header h1 {
animation: name_and_job 1500ms linear both;
animation-delay: 0.4s;
}

@keyframes name_and_job {
0% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -300, 0, 0, 1);
}
1.3% {
transform: matrix3d(3.905, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -237.02, 0, 0, 1);
}
2.55% {
transform: matrix3d(4.554, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -182.798, 0, 0, 1);
}
4.1% {
transform: matrix3d(4.025, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -125.912, 0, 0, 1);
}
5.71% {
transform: matrix3d(3.039, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -79.596, 0, 0, 1);
}
8.11% {
transform: matrix3d(1.82, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -31.647, 0, 0, 1);
}
8.81% {
transform: matrix3d(1.581, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -21.84, 0, 0, 1);
}
11.96% {
transform: matrix3d(1.034, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 4.825, 0, 0, 1);
}
12.11% {
transform: matrix3d(1.023, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5.53, 0, 0, 1);
}
15.07% {
transform: matrix3d(0.947, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 12.662, 0, 0, 1);
}
16.12% {
transform: matrix3d(0.951, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 13.007, 0, 0, 1);
}
27.23% {
transform: matrix3d(1.001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2.352, 0, 0, 1);
}
27.58% {
transform: matrix3d(1.001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2.121, 0, 0, 1);
}
38.34% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.311, 0, 0, 1);
}
40.09% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.291, 0, 0, 1);
}
50% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.048, 0, 0, 1);
}
60.56% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.007, 0, 0, 1);
}
82.78% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
100% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
}

aside:hover ul li:first-child {
animation: social_animation 2000ms ease-in-out both;
animation-delay: 0.75s;
}

aside:hover ul li:nth-child(2) {
animation: social_animation 2000ms ease-in-out both;
animation-delay: 1s;
}

aside:hover ul li:nth-child(3) {
animation: social_animation 2000ms ease-in-out both;
animation-delay: 1.25s;
}

@keyframes social_animation {
0% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -300, 0, 0, 1);
}
1.3% {
transform: matrix3d(3.905, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -237.02, 0, 0, 1);
}
2.55% {
transform: matrix3d(4.554, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -182.798, 0, 0, 1);
}
4.1% {
transform: matrix3d(4.025, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -125.912, 0, 0, 1);
}
5.71% {
transform: matrix3d(3.039, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -79.596, 0, 0, 1);
}
8.11% {
transform: matrix3d(1.82, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -31.647, 0, 0, 1);
}
8.81% {
transform: matrix3d(1.581, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -21.84, 0, 0, 1);
}
11.96% {
transform: matrix3d(1.034, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 4.825, 0, 0, 1);
}
12.11% {
transform: matrix3d(1.023, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 5.53, 0, 0, 1);
}
15.07% {
transform: matrix3d(0.947, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 12.662, 0, 0, 1);
}
16.12% {
transform: matrix3d(0.951, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 13.007, 0, 0, 1);
}
27.23% {
transform: matrix3d(1.001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2.352, 0, 0, 1);
}
27.58% {
transform: matrix3d(1.001, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 2.121, 0, 0, 1);
}
38.34% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.311, 0, 0, 1);
}
40.09% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.291, 0, 0, 1);
}
50% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, -0.048, 0, 0, 1);
}
60.56% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0.007, 0, 0, 1);
}
82.78% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
100% {
transform: matrix3d(1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1);
}
}

Thế Thôi

Đơn giản thế thôi là chúng ta đã có một Profile Card tuyệt đẹp hiển thị trên chính Blog/Website của mình. Mỗi người đều có sự sáng tạo riêng và bạn hoàn toàn có thể chỉnh sửa bộ code này để phù hợp với phong cách của bạn. Và đừng quên cho mọi người biết để tham khảo nhé, chúc bạn thành công.

5 1 đánh giá
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo của
guest

0 Bình luận
Phản hồi nội tuyến
Xem tất cả bình luận